เลือกตั้ง 62 : ฟังเสียงนักศึกษาไทอีสาน ม.ราชภัฏอุดรธานีกับการเลือกตั้งครั้งแรก

สำรวจความพร้อมและฟังเสียงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งเป็นกลุ่ม First Time Voter ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก หลัง กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 

นักข่าวพลเมือง : หนุ่มทองกวาวสาวดอกปีบ

ในช่วงเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือเฟรชชี่น้องใหม่ได้เข้าร่วมอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมการประกวดดาวเดือน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดการประกวดภายใต้ชื่องาน “หนุ่มทองกวาว สาวดอกปีบ ประจำปี 2559” […]

นักข่าวพลเมือง : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีภาพบรรยากาศงานพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่   l 12 ก.ย. 59 […]

นักข่าวพลเมือง : วันวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี

18 สิงหาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพราะในอดีต เมื่อปี พ.ศ. 2411 เป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณพยาก […]

นักข่าวพลเมือง : ค่ายรับน้องผลิตสื่อ

เพื่อเปิดมุมมองและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีการเรียนสอนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งการเป็นคนทำงานเบื้องหน้า และขั้นตอนการทำงานหลังจอที่กว่าจะเป็นผลงานสื่อสารทั้งวิดีโอและสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละชิ้น    สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายรับน้องอย่างสร้างสรรค์ l 15 […]

นักข่าวพลเมือง : 7 สิงหาประชามติ

การลงประชามติเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี “สิทธิ” มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อแนวทางการปกครองประเทศ นักศึกษาจากชมรมสื่อสร้างสรรค์ UDRU และกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงผลิตสื่อเพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของ “สิทธิในการลงประชามติ” จากมุมมองคนรุ่นใหม่มาแบ่งปัน ออกอากาศวันที่ 6 […]

นักข่าวพลเมือง : บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่

ติดตามบรรยากาศการสานสัมพันธ์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ที่กำลังจะเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีท้องถิ่นอีสาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ ติดตามจาก ชมรมสื่อสร้างสรรค์ (UDRU ออกอากาศวันที่ […]

1 2