นักข่าวพลเมือง : จิตอาสาดูแลผู้ป่วย

ในช่วงนักข่าวพลเมืองที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวนอกจากความเข้าใจของคนในครอบครัว และกำลังใจแวดล้อมจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรมชาติ ยังเป็นส่วนสำคัญที่อาสาสมัครศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว มองว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เป็นอย่างดีติดตามเรื่องนี้จาก นักข่าวพลเมือง   C-REPORTERS สาขาวิชามีเดียอาร์ต […]

นักข่าวพลเมือง : เราลืมอะไรไปหรือเปล่า

เพราะความสะอาดของห้องเรียน เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ วันนี้นักข่าวพลเมือง จึงมีมุมมองต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลห้องเรียนมาฝากกัน ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters สาขาวิชามีเดียร์อาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข่าวเที่ยงThaiPBS

นักข่าวพลเมือง : บางขุนเทียนกับความเปลี่ยนแปลง

เขตบางขุนเทียน พื้นที่ติดทะเลเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร นับเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และแหล่งอาหารทะเลใกล้เมืองใหญ่ แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชนที่นั่นเปลี่ยนไป  ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ออกอากาศข่าวเที่ยง ThaiPBS […]