นักข่าวพลเมือง : มือเย็น เมืองเย็น

‘คุณว่าเชียงใหม่ร้อนไหม?’ เป็นคำถามที่ทำให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครคนรุ่นใหม่จากหลายสาขาอาชีพ รวมตัวกันเป็นกลุ่มมือเย็นเมืองเย็น จัดกิจกรรมที่เชิญชวนคนมาปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ มุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองจะเป็นอย่างไร ติดตามกับเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  l 12 […]

นักข่าวพลเมือง : อัศจรรย์นกยูงเวียงลอ

ในทุกช่วงฤดูแล้งก่อนหน้านี้ ชาวบ้านใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา ต้องประสบปัญหาฝูงนกยูงจำนวนมากออกจากป่าลงมาหากิน ทำลายพืชผลทางการเกษตร แต่ปัจจุบันคนในพื้นที่พลิกวิกฤติเป็นโอกาส จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีฝูงนกยูงเป็นตัวชูโรง ไปติดตามกับนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ […]

นักข่าวพลเมือง : ปลูกป่าเชียงดาว

กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง กลุ่มบิ๊กทรี กรีนพีซ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับอาสาสมัครจากหลายพื้นที่ทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ปิง “เติมต้นไม้ให้ป่าว่าง” เมื่อวันที่ 4 และ […]

นักข่าวพลเมือง : การแก้ไขปัญหาของผู้เลี้ยงปลาหน้าแล้ง

มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และการเข้าไปศึกษา เรียนรู้ร่วมกับชุมชนก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ ชุมชน และสังคมมากขึ้น วันนี้เป็นครั้งแรกที่ นักศึกษาคณะประมง และทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงฝึกปฎิบัติการสื่อสารในพื้นที่บ้านแม่แก๊ดน้อย ต.หนองจ๊อม […]

นักข่าวพลเมืองตอน : ผลิตพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1

ข้าวสายพันธุ์ สันป่าตอง1 เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีคุณภาพของการหุงต้มดีมาก แต่ในระยะหลังข้าวราคาถูก บวกกับความต้องการเมล็ดพันธุ์ของตลาด ทำให้เกษตรต้องปรับเปลี่ยน มาปลูกเพื่อขายเป็นเมล็ดพันธุ์แทน จะมีวิธีการอย่างไร นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร […]

นักข่าวพลเมือง : เจิง ดาบล้านนา

เจิง หรือ เชิง เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนล้านนาในอดีต ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้ เช่น เจิงมือเปล่า เจิงดาบ เจิงง้าว สมัยก่อนเจิงใช้ในสงคราม […]

นักข่าวพลเมือง : ทำความเข้าใจปัญหาสุนัขจรจัด

จากการสำรวจของสำนักงานปศุสัตว์มีสุนัขในเมืองไทยกว่า 8.5 ล้านตัว และในจำนวนนี้เป็นสุนัขจรจัดถึง 7 แสนตัว ซึ่งสุนัขจรจัดเหล่านี้เคยมีเจ้าของเลี้ยงดูก่อนที่จะถูกปล่อยปละละเลยให้กลายเป็นสุนัขเรร่อน และส่วนหนึ่งถูกนำไปปล่อยที่วัดนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะพาไปทำความเข้าใจเรื่องปัญหาสุนัขจรจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามจากนักข่าวพลเมือง […]

1 2