“หุ่นฟางยักษ์” ศิลปะกลางทุ่งนามหาสารคาม

เครือข่ายศิลปินในจังหวัดมหาสารคาม ระดมไอเดียผุดงานศิลปะกลางทุ่งนา จัดเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2018 วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์และชื่นชมงานศิลปะจากฟางข้าว

มหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน [1] : หลักประกันความมั่นคงทางอาหาร-ความอยู่รอดเกษตรกร

งานมหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน “ความหลากหลายพันธุกรรม: สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ชวนแลกเปลี่ยนสถานการณ์นโยบายเกษตร 7 เรื่องที่ต้องจับตา พร้อมฟันเกษตรแปลงใหญ่ ไปไม่ถึงฝัน

มหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน [2] : ประสบการณ์ฐานชีวิตบนเส้นทาง “เกษตรกรรมยั่งยืน”

วันที่สอง ‘งานมหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน’ วงคุยมุมมองของคนรุ่นใหม่กับการทำเกษตร แลกเปลี่ยนบทเรียนในการทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของชุมชน และเสวนาแง่มุมประสบการณ์การสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงผ่านเกษตรกรรมยั่งยืน

‘เตือนใจ’ แนะการพัฒนาที่เป็นธรรม ชาวบ้านต้องใช้ SDGs เป็นเครื่องมือต่อสู้

‘เตือนใจ ดีเทศน์’ ร่วมเวทีระดมความคิด ‘ปัญหาการพัฒนาชุมชน : ชุมชนท้องถิ่นใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ ครั้งที่ 5’ ชี้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรุกภาคอีสาน กระทบทั้งปัญหาที่ดิน-แรงงาน แนะภาคประชาชนสร้างเครือข่ายมุ่งเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือสู้

นักข่าวพลเมือง : พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดตามบรรยากาศพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  และรู้จักความหมายของ “ข้าวตอก” หนึ่งในสิ่งสักการบูชาครู นอกจากดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก และดอกไม้ธูปเทียน  ซึ่งแทนความหมายของความแตกฉานของปัญญาจากเพื่อนๆมหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]

นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน สถาบันการศึกษาและชาวบ้านใน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จึงจัดกิจกรรมเรียนรู้และสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน  เพื่อส่งเสริมการกำจัดขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นช่องทางสร้างรายได้  . ติดตามเรื่องนี้กับคุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : โครงการจิตอาสา

เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์นอกห้องเรียน เมื่อช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจัดโครงการจิตอาสาร่วมกันลงแรงกายแรงใจบูรณะห้องเรียนใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านดอนนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเพื่อนๆ CitizenReporter นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม l 4 ส.ค. […]

1 2 3 6