นักข่าวพลเมือง : ‘ปล่อยปีก’ คนรุ่นใหม่กับพื้นที่เสรีภาพ

ในช่วงสัปดาห์นี้กลุ่มคนรุ่นใหม่และนักกิจกรรมทางสังคมจากทั่วประเทศได้เดินทางมารวมตัวกันในกิจกรรม ‘โชว์พราว #2 ตอน ปล่อยปีก Wonders of Freedom’ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อท้าทายคนรุ่นใหม่มาร่วมเปิดความคิด […]

นักข่าวพลเมือง : อาสาสมัครคนหนุ่มสาว

การตื่นตัวของคนหนุ่มสาวที่อยากเป็นส่วนหน­ึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นยังไม่­เคยหมดไป ครั้งนี้ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองท­ั้งด้านความคิด ทัศนคติทางสังคม รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานด้านสิ­ทธิมนุษยชน ในการเป็นอาสาสมัครเข้าไปทำงานในองค์กรภาค­ประชาสังคมประเด็นทางต่างๆ ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง C-reporters นักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ […]

คนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนปาล: เบื้องหน้าแผ่นดินไหว อย่าให้ความกลัวในหัวใจเติบโต

ประสบการณ์จาก สุภารัตน์ พระโนเรศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ซึ่งถูกส่งไปเป็นเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนที่ INSEC: Informal Sector Service […]

คนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนปาล: เบื้องหน้าแผ่นดินไหว อย่าให้ความกลัวในหัวใจเติบโต

ประสบการณ์จาก สุภารัตน์ พระโนเรศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ซึ่งถูกส่งไปเป็นเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนที่ INSEC: Informal Sector Service […]

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10

“ขอเชิญชวนคนหนุ่มสาว มาสมัครเป็นอาสานักสิทธิ์  เพื่ออัพเดทโปรไฟล์ชีวิต ให้มีความหมาย” มอส.เปิดรับคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 20-30 ปี จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  มีคุณสมบัติรักความเป็นธรรมเป็นพื้นฐาน  และมีความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น  […]

แถลงการณ์จากเครือข่ายฯ : แผ่นดินและแร่เป็นของประชาชน

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ กว่า 10 พื้นที่ เดินทางมายังมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ชั้น […]