นักข่าวพลเมือง : มะพร้าว อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แต่ปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนได้หันมาปลูกผลไม้ อาทิ ลิ้นจี่ แคนตาลูป แทนเนื่องจากได้ผลผลิตดีกว่าการปลูกมะพร้าว วันนี้นักข่าวพลเมือง Citizen Reporters ลงไปพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น […]