21 ต.ค. นี้ ศาลปกครองตัดสินคดีการปนเปื้อนมะละกอ GMO ในสิ่งแวดล้อม

กรีนพีซขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอในสิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยศาลอ่านคำพิพากษาเวลา 10.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี […]