นักข่าวพลเมือง : โรงพยาบาลใกล้ชิดชุมชน ลดระยะการรักษา

มะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลกข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 11.4 ล้านคน ในอีกปี 14 ปีข้างหน้า หนึ่งในนั้นก็คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ […]

แพทย์ยืนยันแร่ใยหินเป็นสารก่อมะเร็ง เตือนใช้บัตรทองไม่ครอบคลุมโรคมะเร็งจากแร่ใยหิน

สช. กระตุกกระทรวงอุตสาหกรรมขีดเส้นตายแผนยกเลิกแร่ใยหิน แพทย์ยืนยันเป็นสารก่อมะเร็ง หวั่นพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เตือนใช้บัตรทองไม่ครอบคลุมโรคมะเร็งจากแร่ใยหิน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่องานว่า ‘เร่งเอเชียขจัดภัยใยหิน: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคม’ ที่โรงแรมเอเชีย […]