นักข่าวพลเมือง : อนาคตมักกะสัน

คุณปรีชา ศรีสุวรรณ หนึ่งในผู้เข้าอบรม Backpack Journalist ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนย่านมักกะสัน ในเรื่องของโมเดลการพัฒนาพื้นที่ว่างมักกะสัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตามได้กับ นักข่าวพลเมือง […]

จิ๊กซอว์ประเทศไทย : การบริหารพื้นที่สีเขียวในเมือง

ฟังเสียงจากคนหลากหลายกลุ่มเรื่องแนวคิดใน­การทำสวนมักกะสันให้เป็นสวนสร้างสรรค์ ส่วนช่วง Change Idol พบกับกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่ลุกขึ้นมาปกป้อง­และดูแลบางกะเจ้า แล้วฟังความเห็นว่าในช่วงต่างธรรมดาว่าต้อ­งการให้มีตึกหรือพื้นที่สีเขียวมากกว่ากัน