นักข่าวพลเมือง : มัคคุเทศก์น้อย จ.พิษณุโลก

ปลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว สิ่งหนึ่งที่หลายคนมีการตื่นตัวและให้ความสำคัญ คือเรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ วันนี้นักข่าวพลเมือง CITIZEN REPORTER พาไปพบกับน้องๆมัคคุเทศก์น้อยที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ติดตามเรื่องนี้ได้จากนักข่าวพลเมือง ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : มัคคุเทศก์น้อย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจซากฟอสซิล ซึ่งค้นพบที่ “ภูน้อย จังหวัดกาฬสินธ์ุ” หน่วยงานในพื้นที่และเยาวชนจึงจัดให้มีโครงการมัคคุเทศก์น้อยขึ้น ติดตามจาก นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS […]