โปรดเกล้าฯ ยกเลิกกฎอัยการศึกทั่วประเทศ – คสช.ออกคำสั่งใช้ ม.44 แทน

1 เม.ย. 2558 เมื่อเวลาประมาณ 21.20 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา […]

8 องค์กรสิทธิ์ฯ ค้านใช้ ‘ม.44’ ชี้กระทบสิทธิเสรีภาพ-รวบอำนาจเบ็ดเสร็จ แย่กว่ากฎอัยการศึก

30 มี.ค. 2558 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน Thai Lawyers for Human Rights เผยแพร่แถลงการณ์คัดค้านการบังคับใช้ […]

1 5 6 7