การเคลื่อนไหวทางสังคมบนโซเชียลมีเดีย โอกาสของชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมือถือ?

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน จริงหรือปัจจุบันอำนาจการสื่อสารอยู่ในมือคนเล็กคนน้อย ที่สามารถส่งสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้? ในยุคสมัยที่นักข่าว ฐานันดรที่ 4 ไม่อาจเป็นกระบอกเสียง และที่พึ่งของสังคม ชุมชนท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์ในฐานันดรใหม่ […]

การเคลื่อนไหวทางสังคมบนโซเชียลมีเดีย โอกาสของชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมือถือ?

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน จริงหรือปัจจุบันอำนาจการสื่อสารอยู่ในมือคนเล็กคนน้อย ที่สามารถส่งสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้? ในยุคสมัยที่นักข่าว ฐานันดรที่ 4 ไม่อาจเป็นกระบอกเสียง และที่พึ่งของสังคม ชุมชนท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์ในฐานันดรใหม่ […]

นักข่าวพลเมือง : สวนผักแรงงาน

คุณ Nay Chi  นักข่าวพลเมืองเมียนมา ส่งผลงานผ่านการผลิตจากมือถือ มาสื่อสารกับเราถึงวิถีชีวิต แรงงานเมียนมาในประเทศไทย เขาบอกเผ่าผ่านสวนผักเล็กๆ ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก […]

นักข่าวพลเมือง : คิดก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์

สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อ­ความคิดความต้องการของคนในสังคม ทำให้เกิดผลตามมามากมาย ติดตามรายงานของนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 12:25 น.

นักข่าวพลเมือง: มากกว่ามือถือ

ทุกวันนี้เราต่างใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเคร­ื่องมือรับข่าวสารต่างๆ มากขึ้น จนสามารถผลิตสื่อด้วยมือถือได้ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2558 […]

จี้ กสทช.ออกประกาศยุติการปัดเศษทุกโปรมือถือ ฐานเอาเปรียบประชาชน

วันนี้ (25 ก.พ. 2558) ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) แถลงข่าวเผยโปรโมชั่นมือถือ AIS DTAC […]