นักข่าวพลเมือง : อาหารเมี่ยน

เมี่ยนหรือเย้าเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ชาวเมี่ยนส่วนใหญ่จะมีฝีมือด้านการช่าง โดยเฉพาะการเย็บปักถักร้อย การปักลวดลายผ้าที่เรียกว่าการเย็บดอก และมีวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และยังคงดำรงรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าเอาไว้ โดยเฉพาะด้านอาหารการกิน วันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาจะพาไปทำความรู้จักกับอาหารประจำชนเผ่าเมี่ยนที่บ้านโป่งป่าแขม […]

นักข่าวพลเมือง : ลาบพริกชาวบีซู

บีซู หรือบีสู่ เป็นชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่า ชาวบีซูอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย พวกเขาวิถีชีวิตและอาหารการกินที่พึ่งพาธรรมชาติ คนบีซูจึงมีสุขภาพแข็งแรง วันนี้นักข่าวพลเมือง มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จะพาเราไปชมอาหารการกินของคนบีซู ที่ชื่อว่า […]

งานวันคนเฒ่าไร้สัญชาติ ครั้งที่ 4 ‘ฟังเสียงผู้เฒ่าไร้สัญชาติ’ ในพื้นที่เชียงราย

งานวันคนเฒ่าไร้สัญชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ  บ้านใกล้ฟ้า ตำบลแม่สลองนอก […]

งานวันคนเฒ่าไร้สัญชาติ ครั้งที่ 4 ‘ฟังเสียงผู้เฒ่าไร้สัญชาติ’ ในพื้นที่เชียงราย

งานวันคนเฒ่าไร้สัญชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ  บ้านใกล้ฟ้า ตำบลแม่สลองนอก […]