ในสื่อไม่มีแรงงาน : หนังสือพิมพ์ กรรมกร จากคุ้นเคยกลายเป็นอื่น [คลิปเต็ม]

เรื่องของ “แรงงาน” ในพื้นที่สื่อที่หายไป..สะท้อนอะไรกับเราทุกคนที่ต่างเป็นแรงงาน ?  โจทย์ใหญ่จากวงเสวนาเรื่อง “หนังสือพิมพ์ กรรมกร จากคุ้นเคยกลายเป็นอื่น” ซีรีย์วงถกเถียงภาคยาว จากนิทรรศการแรงงานไม่มีประวัติศาสตร์ […]

ทศนิยมแห่งยุคสมัย : ไทยแลนด์ 4.0 vs แรงงาน 4.0 [คลิปเต็ม]

กระแสการขับเคลื่อนประเทศสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังถาโถมเข้ามาและสั่นคลอนระบบการทำงานที่มีอยู่ในทุกวันนี้ ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งรัฐ […]