AIDS ALMOST ZERO

                                        ในอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศ upper rate เงินทุนต่างประเทศด้านสุขภาพจะข้ามไปกัมพูชา ลาว และพม่า   แล้วประเทศไทย […]

AIDS ALMOST ZERO

                                        ในอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศ upper rate เงินทุนต่างประเทศด้านสุขภาพจะข้ามไปกัมพูชา ลาว และพม่า   แล้วประเทศไทย […]

น้ำท่วมอีกครั้ง..มูลนิธิรักษ์ไทย

  น้ำท่วมอีกครั้ง บทเรียนของการถูกน้ำท่วมเกือบทุกปีทำให้ต้องหาวิธีการที่จะต้องอยู่กับน้ำให้ได้ แม้เราจะพบว่าบางชุมชนมีการปรับตัวที่จะอยู่กับน้ำด้วยการสร้างบ้านลอยน้ำเพื่อการอยู่รอดของทั้งคนและสัตว์ด้วยการเอาวัสดุใกล้ตัวมาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นโฟม หรือถังพลาสติก   ซึ่งการทำแบบนี้หากมีน้ำท่วมจะได้ไม่ต้องอพยพไปนอนริมถนน แต่เมื่อน้ำท่วมจริงๆ ปัญหาไม่ใช่แค่ที่พักอาศัยแต่เป็น ข้าวของเครื่องใช้  อาหารและน้ำ […]

นักข่าวพลเมือง : เตรียมรับมือภัยภิบัติ

ช่วงที่ผ่านมามีพายุ และฝนตกหนักในภาคเหนือทำให้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก จากบทเรียนของคนลุ่มน้ำแม่หาด 18 ชุมชน ในตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เกิดดินถล่มเข้าสู่หมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2544 […]

นักข่าวพลเมือง : ฝายบ้านหัวเลา

ภาคเมือง ภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้น้ำ ซึ่งหากมีการคิดมูลค่าการใช้น้ำจากต้นน้ำจะมีค่ามหาศาล วันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิรักษ์ไทยจะพาไปดูคนปลายน้ำที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลป่าต้นน้ำ ที่บ้านหัวเลา ตำป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  l 4 […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าต้นน้ำแม่ละอุป

ฝายผสมผสานแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นหนึ่งในแนวทางจัดการน้ำโดยชุมชนในภาคเหนือที่สร้างเพื่อขวางทางน้ำ และดักตะกอนบริเวณต้นน้ำ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่หาง่าย ราคาถูก การสร้างฝายกว่า 400 ตัวทั่วหมู่บ้าน ของคนปกาเกอะญอบ้านแม่ละอุป […]

นักข่าวพลเมือง : คน ป่า อุทยาน

เมื่อพูดถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่ามักจะมีข้อถกเถียงและข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านในพื้นที่ จนทำให้หลายฝ่ายได้พยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ โดยหวังว่าคนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ วันนี้นักข่าวพลเมือง มูลนิธิรักษ์ไทย นำเสนอตัวอย่างการจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ออบหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ออกอกาศวันที่ […]