เสียงสะท้อน ‘คนอยู่กับป่า’ ร่างกฎหมายป่าไม้สร้างผลกระทบ ขัดต่อวิถีชีวิตชุมชน

คนอยู่กับป่า ค้าน ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. … และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. … ชี้ขาดการมีส่วนร่วม จะนำไปสู่ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตป่า ด้านมูลนิธิสืบนาคะเสถียรแนะรัฐต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เหตุ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีข้อกำจัดที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิสืบฯ ออกโรงค้านโครงการ ‘กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง’ ชี้ 5 ข้อปัญหารายงาน อพท.

26 ก.พ. 2559 เว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (http://www.seub.or.th/) เผยแพร่ ‘แถลงการณ์ คัดค้านโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง’ จากกรณี เมื่อวันที่ […]

มูลนิธิสืบฯ ส่ง นส.ถึง ‘มีชัย’ ขอคง ‘หมวดสิทธิชุมชน’ ในร่าง รธน.ใหม่

3 ก.พ. 2559 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำหนังสือส่งถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) เรื่องขอให้แก้ไข (ร่าง) รัฐธรรมนูญปี […]

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ออกแถลงการณ์ขอให้เร่งปฏิรูปกระบวนการ EIA และ EHIA

12 พฤศจิกายน 2557 – มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ออกแถลงการณ์ขอเสนอให้เร่งดำเนินการปฏิรูปการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเสนอให้มีเครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ EIA หรือ EHIA แต่ต้องเพิ่มเป็น […]