นักข่าวพลเมือง : นักวิจัยชุมชน

นอกจากข้อมูลความรู้ที่เป็นงานวิชาการแล้ว  การนำงานวิจัยไปสื่อสาร และปรับใช้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นอีกข้อท้าทายที่นักวิจัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พยายามเรียนรู้ร่วมกับชุมชน จะเป็นอย่างไร ติดตามกับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข l 9 […]

นักข่าวพลเมือง : สภาผู้เฒ่าตำบลเสียว

ผู้ผลิตอิสระภาคพลเมือง มูลนิธิสื่อสร้างสุข เดินทางไปพูดคุยและเรียนรู้การทำงานของสภาผู้เฒ่า ที่ตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สูงวัยที่นั่นไม่ใช่แค่รวมตัวพบปะกันธรรมดาๆ แต่ทุกๆการรวมตัวของพวกเขา คือการหารือเพื่อพัฒนาชุมชน ที่สำคัญยังส่งต่อแนวคิดไปสู่คนรุ่นใหม่ด้วย ติดตามใน […]

นักข่าวพลเมือง : กติกาชุมชนปลอดเหล้า

เมื่อรู้ว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาและส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน ทั้งเรื่องสุขภาพและหนี้สินครัวเรือน ชาวบ้านโนนสว่างเหนือ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ จึงระดมความคิดเห็นสร้างกติการ่วมกันเพื่อ ‘ลด ละ เลิก’ นักดื่มในหมู่บ้าน […]

นักข่าวพลเมือง : เนาสงกรานต์

 เทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านโนนสูง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จะรวมตัวกันบริเวณริมฝั่งลำโดมเพื่อประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ พวกเขานับถือ ผ่านประเพณี “เนาสงกรานต์” แล้ว “เนา”ในภาษาอีสานหมายถึงอะไร ปีนี้จะคึกคักแค่ไหน […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนจัดการขยะ

“เตาชีวมวล” นับเป็นอีกความภาคภูมิใจในการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและยังเป็นต้นทางสำคัญในการจัดการและลดประมาณขยะของชาวบ้านนาซำจวง ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ที่เกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันทำของคนในชุมชน ติดตามเรื่องนี้จาก นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข ที่นี่ ThaiPBS […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนวังสะพุง1

ในอดีตชุมชนวังสะพุง1  จังหวัดเลยมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องภูมิทัศน์ความสวยงามน่าอยู่ และปัญหาการจัดการขยะค่ะ  ชาวบ้านที่นั่นจึงลุกขึ้นมาช่วยกันคิดและลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไปติดตามจากนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข  ออกอากาศวันที่ 21 เม.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนทุ่งกุลาเป็นสีเขียว

ภาพดินแห้งแตกระแหงและพื้นที่ที่แห้งแล้งคือภาพที่หลายคนจิตนาการถึง เมื่อได้ยินชื่อ ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสารสุข ‘กมล หอมกลิ่น’ จึงเดินทางไปที่ จ.ร้อยเอ็ด หนึ่งในพื้นที่ ราว […]

1 2 3