นักข่าวพลเมือง : เวทีแลกเปลี่ยนนักศึกษา กรณีทุ่งยางแดง

ไปฟังความคิดเห็นหลังการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 19.00น.