นักข่าวพลเมือง : ซาไก

คุณดวงสุดา สร้างอำไพ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จะพาเราเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากการย้ายถิ่นฐานของชาวซาไกหรือที่เรียกกันว่าโอรังอัสรีในอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ผ่านครอบครัวของคุณยายสุภาพร ศรีธารโต ซึ่งคุณยายนับเป็นซาไกคนสุดท้ายในชุมชนนี้ที่ยังคงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาซาไก   l 22 […]

นักข่าวพลเมือง : กริชรามันห์

หนึ่งในมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองของอารยธรรมลังกาสุกะที่ยังหลงเหลืออยู่ในวันนี้ก็คือ กริช อาวุธประเภทมีดหรือดาบสองคม นิยมใช้กันมากในกลุ่มชนเชื้อสายชวา มลายู และคนพื้นถิ่นทางภาคใต้ของไทย กริชจึงถือเป็นอาวุธที่สะท้อนความสำคัญต่อรากของวัฒนธรรม นักข่าวพลเมือง สถาบันรามจิตติ บันทึกเรื่องราวการสืบทอดองค์ความรู้ของช่างตีกริช […]

นักข่าวพลเมือง : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของชุมชน

ในตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แม้คนในชุมชนสวนใหญ่จะเป็นมุสลิม โดยมีมัสยิด 7 แห่ง ขณะที่มีวัดเพียงแห่งเดียว แต่เมื่อมีกิจกรรมก็ไม่เพียงเฉพาะมัสยิดเท่านั้นที่สามารถเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้ หากแต่ […]

นักข่าวพลเมือง : กาแฟ วิถีสโลว์ไลฟ์ที่เบตง

คุณธัญภาค ระถะการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านมาลา อ.เบตง จังหวัดยะลา นอกจากจะมีอาชีพหลักในการทำการเกษตรแล้ว ยังปลูกกาแฟและผลิตเองทุกขั้นตอน ก่อนส่งขายสู่ตลาด […]

สั่งขัง 7 ทหารลงโทษ ‘พลทหารเสียชีวิต’- มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร้องหลักประกันทางกฎหมาย-ปฏิบัติ ‘ยุติซ้อมทรมาน’

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แสดงความเสียใจ ขอโทษต่อครอบครัวพลทหารทรงธรรมที่ถูกทำโทษจนเสียชีวิต ขอโทษสังคมกับเหตุที่เกิดขึ้น สั่งการดูแลครอบครัวเต็มที่ ลงโทษขังนายทหาร 30 […]

ความรุนแรงไม่แก้ปัญหา! เครือข่ายชาวพุทธฯ ร้องทุกฝ่ายร่วมสร้างสันติภาพ หลังเหตุยิงแล้วเผาซ้ำ

4 มี.ค. 2559 เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ เรียกร้อง ศอ.บต. ผู้นำศาสนาทั้งพุทธและมุสลิม รวมทั้งชาวพุทธ ให้แสดงบทบาทในการสร้างสันติภาพร่วมกัน หลังจากเมื่อวานนี้ […]

นักข่าวพลเมือง : ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศ มีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรรมชาติ และที่สำคัญมีแหล่งชมความงามของทะเลหมอก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ หรือยอดเขากุนุงซิลิปัต  ออกอากาศวันที่ 5 ก.พ. […]

1 2