นักข่าวพลเมือง : ที่มาเมืองท่าสองยาง

ชื่อสถานที่ต่างๆ ไม่เพียงแต่สะท้อนความโดดเด่นของชุมชนเท่า­นั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นักข่าวพลเมือง จะไปสืบค้นที่มาของ “บ้านท่าสองยาง” พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา  ติดตาม นักข่าวพลเมือง C-Reporter ข่าวเที่ยง […]