ปัตตานี: ในวันสันติภาพสากล

ปัตตานี: ในวันสันติภาพสากล   จากความพยายามในการประคับคองและขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นมาแล้วให้สามารถเดินต่อไปได้และร่วมกันสร้างภาพแห่งสันติที่ผู้คนชายแดนใต้ได้เข้าใกล้มากยิ่งขึ้น วันนี้เป็นอีกวันสำหรับนักกิจกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสันติภาพเนื่องในวัน “สันติภาพสากล” เพื่อร่วมกันสร้างจินตนาการและสำนึกรักในสันติภาพของผู้คนในพื้นที่ ด้วยหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน   กิจกรรม […]