เจตนารมณ์ชัดเจนในคืนเดือนมืด กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ถก!! EIA ต้องรอบด้านและเป็นธรรม

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง จ.ยโสธร ประชุมหารือวิเคราะห์ EIA และเวทีรับฟังความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ย้ำต้องให้ข้อมูลรอบด้าน โดยมีประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่ตั้งโครงการและนักวิชาการในท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันเเละเป็นธรรม

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเชิญร่วมงานสืบชะตาลำเซบาย แสดงเจตนารมณ์ไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เตรียมงานสืบชะตาลำน้ำเซบายครั้งที่ 1 หวังคนในชุมชนร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แสดงเจตนารมณ์ไม่เอาโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะวัตต์ในพื้นที่ พร้อมเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

ประชุมร่วมแก้ปม ‘ที่ดินเลิงนกทา’ ไม่คืบ เหตุบันทึกการประชุมเพี้ยน! จี้เร่งแก้ไข

ตัวแทนคณะทำงานฝ่ายประชาชน ชี้การประชุมคณะทำงานของจังหวัดไม่สามารถได้ข้อยุติเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับผู้เดือดร้อน เหตุบันทึกรายงานการประชุมฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้านคณะทำงานจังหวัดรับเร่งแก้ไข รายงานโดย: ศรายุทธ ฤทธิพิณ สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน  28 […]

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนคำเขื่อนแก้วดำนา

นักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร ไปลงแขกดำนากับเพื่อนๆ บนที่นา 20 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกว่าสองร้อยคน ทั้งนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในท้องถิ่น […]

นักข่าวพลเมือง : นวัตกรรมท้องถิ่น

นอกจากความมุ่งมั่นทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังเป็นโจทย์สำคัญที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร และผู้ร่วมเสวนามองว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกทางหนึ่ง  . ติดตามเรื่องนี้กับคุณสันติ ศรีมันตะ นักข่าวพลเมือง จ.ยโสธร […]

นักข่าวพลเมือง : ประชาสังคมยโสธร

ความเข้าใจต่อวิถีชีวิตชุมชน  และทรัพยากรของถิ่นในฐานะเจ้าของบ้าน  ทำให้ภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธรมีการรวมกลุ่มพูดคุยหารือแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรดิน น้ำ ป่า วันนี้ คุณสันติ ศรีมันตะ นักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ค้าน พ.ร.บ. น้ำ

เมื่อคนอีสานขอร่วมจัดการทรัพยากรน้ำ… ติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแทนเครือข่ายลุ่มน้ำชี จ.ยโสธร และตัวแทนเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสานกับการยื่นหนังสือเพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติถอดถอน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ฉบับปรังปรุงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมีข้อเสนอจาก 1 ใน 4 […]

1 2 3