เปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 มี.ค.57 เวลา 9.30 น. นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์ กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธาน […]

เปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 มี.ค.57 เวลา 9.30 น. นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์ กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธาน […]