นักข่าวพลเมือง : สงกรานต์วิถีคนใต้ร่วมใจ save the water

สงกรานต์เป็นเทศกาลที่คนไทยนิยมเล่นน้ำเพื่อคล้ายร้อนในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงวัยในชุมชนและจัดกิจกรรมเล่นสงกรานต์วิถีคนใต้ร่วมใจ save water ที่วัดบ้านปากน้ำเพื่อเป็นการประหยัดน้ำในการเล่นสงกรานต์แล้วยังได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม l […]