ทีดีอาร์ไอชี้อนุโลม ‘นั่งท้ายกระบะ’ ตอกย้ำแค่ใช้ กม.ไม่แก้ปัญหา เสนอปรับแนวคิดความปลอดภัยทางถนน

นักวิจัยทีดีอาร์ไอสะท้อนมุมมองกรณีรัฐถอยคำสั่ง ‘ห้ามนั่งท้ายกระบะ’ ตอกย้ำการบังคับและใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหา ทั้งยังมีแรงต้านจากสาธารณะ เผยสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ตั้งแต่ 57 มีแต่เพิ่มขึ้น เสนอปรับแนวคิดลดอุบัติช่วงเทศกาล รวมทั้งก่อน-หลัง 7 วันอันตราย พร้อมทางแก้ยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนและคุณภาพชีวิตประชาชนระยะยาว

นักข่าวพลเมือง : คาดเข็มขัดนิรภัย ความปลอดภัยในการเดินทาง

นักข่าวพลเมืองวันนี้  ไปสำรวจมุมมองเรื่องข้อจำกัดการใช้เข็มขัดนิรภัยและความพยายามในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ  กับ Citizen reporter คุณเจษฎา ต้นจำปา สื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกอากาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2559 […]

ตุ๊กตุ๊กเกินอัตรา

รถโดยสารไม่ประจำทาง (ตุ๊กตุ๊ก) เป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ได้รับความนิยมในการใช้บริการมาอย่างยาวนาน อาจเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย  แต่ในระยะหลังมานั้นปรากฏว่าเกิดปัญหาการให้บริการมากขึ้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวรวมถึงการได้รับความเป็นธรรมของผู้ใช้บริการ ซึ่งปัญหาหนึ่งจากการให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(ตุ๊กตุ๊ก) คือ การเรียกเก็บค่าโดยสารที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการถูกเอารัดเอาเปรียบ […]

เวที ‘สภาผู้บริโภควันเหยื่อโลกฯ’ จี้ปรับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ หยุดการตาย-เพิ่มเงินเยียวยา

เครือข่ายเหยื่อรถโดยสารสาธารณะ นักวิชาการ ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐเร่งปรับมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มวงเงินชดเชยเยียวยา หยุดการตาย ลดความสูญเสียในทุกเส้นทาง ชี้ต้องเพิ่มสัดส่วนภาคประชาชนเป็นกรรมการชุดต่างๆ เพื่อสะท้อนปัญหาและออกระเบียบต่างๆ ได้อย่างตรงจุด   […]

TDRI: พลิกโฉมความปลอดภัยรถเมล์ไทย ด้วยระบบประเมินคุณภาพต่อเนื่อง

ทีดีอาร์ไอเผย ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารรถสาธารณะต่อคุณภาพการบริการและความปลอดภัยรถเมล์ต่ำกว่ารถทัวร์ระหว่างจังหวัด ชี้ยังต้องปรับเรื่องความเร็วและมารยาทการบริการ อีกทั้งรถมีสภาพทรุดโทรม ซ้ำยังขาดอุปกรณ์นิรภัย แนะทางแก้ปัญหาเร่งด่วน ตั้งระบบประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยรถเมล์ไทย   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 5 […]

TDRI: พลิกโฉมความปลอดภัยรถเมล์ไทย ด้วยระบบประเมินคุณภาพต่อเนื่อง

ทีดีอาร์ไอเผย ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารรถสาธารณะต่อคุณภาพการบริการและความปลอดภัยรถเมล์ต่ำกว่ารถทัวร์ระหว่างจังหวัด ชี้ยังต้องปรับเรื่องความเร็วและมารยาทการบริการ อีกทั้งรถมีสภาพทรุดโทรม ซ้ำยังขาดอุปกรณ์นิรภัย แนะทางแก้ปัญหาเร่งด่วน ตั้งระบบประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยรถเมล์ไทย   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 5 […]

มพบ.ยกพลผู้บริโภคดูงานรถโดยสารต้นแบบ หวังยกดับมาตรฐานความปลอดภัย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยกพลเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศศึกษาดูงานรถตู้และรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อนำแนวคิดไปปรับใช้และร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย 27 เม.ย. 2558 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ภายใต้โครงการโครงการรถโดยสารปลอดภัย พาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคศึกษาดูงานบริษัท […]