นักข่าวพลเมือง : รถไม้ระนอง

รถไม้ หรือรถสองแถวไม้ พบได้มากในจังหวัดภาคใต้ และ ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยม เช่นที่ จังหวัดระนอง ที่นี่ยังคงใช้รถสองแถวไม้โดยสารประจำทาง เดินทางภายในจังหวัด  GENC […]