รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่

รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่                 นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชาวชุมชนวัดหลวง ในการขุดลอกคลอง ดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณเยื้องหน้าโรงเรียนราษฎร์วิทยาถนนศรีพานิชสายแม่สอดค้างภิบาล หลังได้รับมอบหมายสั่งการจาก […]