สาธารณสุข -ภาคท่องเที่ยวระนอง ออกมาตรการคุมเข้ม คัดกรอง “ไวรัสโคโรนา” ป้องกันอย่างมีสติ 

 สาธารณสุข -ภาคท่องเที่ยวระนองมั่นใจมาตรการคุมเข้มคัดกรองไวรัสโคโรนา  ป้องกันอย่างมีสติ  นอกจากสถาบันการศึกษา พื้นที่สำคัญๆที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวก็มีการวางมาตรการตรวจคุมเข้มกรองไวรัสโคโรนาจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่สนามบินจังหวัดระนอง เป็นหนึ่งในมาตราการเฝ้าระวัง  เฝ้าระวังได้มีเครื่อง thermoscan 4 เครื่อง ติดตั้งสนามบิน […]

นักข่าวพลเมือง : คนเก็บทุเรียน

ในช่วงฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม มีผลไม้ที่ออกมาต้อนรับน้ำฝนกันหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ลองกอง ลำใย และที่สำคัญคือ ทุเรียน  คุณพรชัย เอี่ยมโสภณ […]

นักข่าวพลเมือง : คนไทยพลัดถิ่นหลังได้รับบัตรประชาชน

ตั้งแต่ปี 2545 ที่เกิดความร่วมมือผลักดันการออกกฎหมายเพื่อยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กระทั่งมีประกาศใช้ พระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 5) ในปี 2555 […]

นักข่าวพลเมือง : คนระนองร่วมจัดการขยะชุมชน

ด้วยสภาพภูมิประเทศของ จ.ระนองที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาสลับซับซ้อนถึงร้อยละ 86 ทั้งมีพื้นที่ป่าสงวน เขตอนุรักษ์และป่าชายเลน จึงทำให้เป็นอีกจังหวัดที่เหมาะต่อการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ยากต่อการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างบ่อขยะที่ถูกสุขาภิบาล นักข่าวพลเมืองจากโรงเรียนสตรีระนอง จึงลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและตลาด เพื่อสื่อสารว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยคนในชุมชนอย่างไร […]

นักข่าวพลเมือง : รถไม้ระนอง

รถไม้ หรือรถสองแถวไม้ พบได้มากในจังหวัดภาคใต้ และ ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยม เช่นที่ จังหวัดระนอง ที่นี่ยังคงใช้รถสองแถวไม้โดยสารประจำทาง เดินทางภายในจังหวัด  GENC […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดล่าง

จังหวัดระนองมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก   วันนี้เยาวชนจากโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ พาเราลงพื้นที่ “ตลาดล่าง” ในอำเภอเมืองระนอง ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ทางเศษฐกิจในการติดต่อซื้อขายแล้ว เรายังได้เห็นวิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันของชาวไทยและชาวเมียนมาอีกด้วย l […]

นักข่าวพลเมือง : กรีนซีซันระนอง หนุนการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝน

ระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ คือมีช่วงฝนตกยาวนานกว่าแปดเดือน  ช่วงหน้าฝนก็จะเป็นช่วง โลว์ซีซันของการท่องเที่ยว วันนี้คุณ พรชัย เอี่ยมโสภณ นักข่าวพลเมือง จ.ระนอง […]

1 2 3