ประชาชนขอมีสิทธิ! 12 กลุ่มชาวบ้านร้องทบทวน ‘ขุดเจาะสำรวจก๊าซ’ รักษาระบบนิเวศลุ่มน้ำห้วยหลวง

20 ก.ย. 2559 องค์กรภาคประชาชนเครือข่ายวางแผนการจัดการลุ่มน้ำห้วยหลวง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มองค์กรประชาชน 12 กลุ่มในอีสาน ร่วมเผยแพร่แถลงการณ์ “ทบทวนการขุดเจาะสำรวจก๊าซ รักษาระบบนิเวศลุ่มน้ำห้วยหลวง” […]

นักข่าวพลเมือง : คนพะลึน “ปลูกป่าชายเลน” รักษาพื้นที่นิเวศแห่งชีวิต

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศแห่งชีวิตที่รวมสารพัดพืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด และที่พะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา คนที่นั่นทั้งชาวบ้าน กลุ่มพระ และเยาวชน […]

นักข่าวพลเมือง : นาแล้งเปลี่ยนทาง

จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่เพาะปลูกในภาคการเกษตรทำนาปีและนาปรัง ประมาณ สองล้านเก้าแสนไร หรือกว่าร้อย70 ของพื้นที่ ในฤดูกาลแล้งนี้ เมื่อน้ำในระบบชลประทาน จัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัง ชาวนา ที่จังหวัดพิจิตรต้องปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตในช่วงน้ำแล้ง […]

นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนนิเวศแม่น้ำอู

แม่น้ำอู เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ไหลจากเมืองยอดอู บริเวณติดชายแดนจีน ลงสู่แม่น้ำโขงในเขตหลวงพระบาง ย้อนไปก่อนหน้านี้ แม่น้ำอู เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ แต่หลังมีแผนสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า 7 […]

อภินันท์ สุวรรณรักษ์ : เมื่อปลาถูกสั่งประหารชีวิตที่ลุ่มน้ำยม

ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพจาก: http://www.fishtech.mju.ac.th/fishnew1/main/?ref=SteeringCommittee&lang=th ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีประชากรมากกว่าร้อยละ 60 ที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ ดังนั้นการสร้างแหล่งอาหาร การสร้างอาชีพ […]

มูลนิธิสืบฯ ออกโรงค้านโครงการ ‘กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง’ ชี้ 5 ข้อปัญหารายงาน อพท.

26 ก.พ. 2559 เว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (http://www.seub.or.th/) เผยแพร่ ‘แถลงการณ์ คัดค้านโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง’ จากกรณี เมื่อวันที่ […]

ชาวกระแสบนต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ปกป้องแหล่งน้ำประปา-รักษาพื้นที่เกษตร

ชาวบ้านกระแสบน พบผู้ว่าฯ ระยอง-อุตสาหกรรมจังหวัด ขอยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศของท้องถิ่นและอาชีพเกษตร เตรียมเข้ากรุงฯ ยื่นหนังสือค้านโครงการต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิชุมชนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 8 […]

1 2