นักข่าวพลเมือง : เวทีสถานีคนรักษ์เทพา

แผนพัฒนาพลังงานด้วยโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ้านหิน ในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ชาวบ้านเตรียมมตัวเรื่องนี้อย่างไร ติดตามประเด็นนี้จากช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน […]