คู่มือต้านรัฐประหาร

ชวนอ่าน  — คู่มือต้านรัฐประหาร  คู่มือต้านรัฐประหารฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2536 โดยมูลนิธิโกมลคีมทอง  เขียนโดยยีน ชาร์ป  ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด […]

รัฐประหารยึดอำนาจ ไม่ใช่ทางออกปัญหาชายแดนใต้/ปาตานี

  เราในฐานะองค์กรประชาสังคม เล็งเห็นว่ายึดอำนาจครั้งนี้ มีแนวโน้มและทิศทางทำให้กระบวนการสันติภาพยืดขยายออกไปอีกจนมองไม่เห็นปลายทางสันติภาพ   ตลอดระยะเวลาที่มีการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ด้วยวิธีการทางทหารอย่างน้อยๆ 9 ปี ก่อนกระบวนการสันติภาพจะเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว แทบที่จะมองไม่เห็นวิธีการหนทางสู่ความสันติ […]

คุยกับชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : อย่าหมดหวัง ที่จะโอบกอดความขัดแย้ง

10 มกราคม 2557 มันเป็นยามบ่ายที่สถานการณ์ทางการเมืองคุกรุ่น ทั้งยังเดาไม่ออกว่าขณะนี้คลื่นความขัดแย้งเป็นระลอกเก่าหรือระลอกใหม่ และที่ยังไม่ชัดเจนเสียยิ่งกว่าคือ ความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่นั้น เราเดินมาอยู่ตรงไหนของเส้นความขัดแย้ง ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]

1 8 9 10