แถลงการณ์ ม.เที่ยงคืน ส.ว. เลือกตั้ง, กก. สิทธิมนุษยชนฯ ต้องลาออก

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งเป็นชื่อของเครือข่ายวิชาการและเว็บไซต์ที่นำเสนอการสนทนาแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ ก่อตั้งโดยกลุ่มนักวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักประวัติศาสตร์และอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี สมเกียรติ […]

สหภาพแรงงาน องค์กรอิสระ ข้าราชการ ตบเท้ารายงานตัวรับโอวาทหลัง คสช. เรียกพบ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศฉบับที่ 13/2557 […]

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ : จดหมายเตือนแก่คณะรัฐประหาร

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ไม่เคยมีการรัฐประหารครั้งใดที่จะมีการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลายขนาดนี้ การก่อหวอดในช่วงแรกจะนำไปสู่ขยายตัวของการเคลื่อนไหวอย่างเป็นไปเองที่กว้างขวางและมีจำนวนมากๆ ขึ้น ลองคิดดูถึงคนจำนวนเป็นแสนที่กระจายประท้วง/คัดค้านตามหัวเมืองใหญ่ๆ พวกคุณ /คณะรัฐประหารจะทำอะไรได้ ต้องเตือนกันก่อนว่าวันที่คนเดินออกจากบ้านเพื่อแสดงตัวคัดค้านพวกคุณเป็นแสนนั้นกำลังจะมาถึง อีกไม่นาน […]

“รัฐประหาร” คือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของกลุ่ม 2 เอา 2 ไม่เอา : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งครั้งหนึ่งได้ร่วมแถลงการณ์กับเครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา […]

เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสานคัดค้านการทำรัฐประหาร

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้กระทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โดยกล่าวอ้างเหตุผล ความชอบธรรมว่า มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จนเป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ […]

“รัฐประหารเป็นการถอยหลังครั้งแล้วครั้งเล่า” – คณะบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร

คณะบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร แถลงขอให้กองทัพบกยุติการใช้อำนาจที่ไม่ชอบ, ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทำอันเป็นการละเมิดหลักนิติธรรมและการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ที่บัญญัติห้ามการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, และขอให้ผู้รักและมีความจริงใจต่อประชาธิปไตยทุกคนอาศัยสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 69 เพื่อต่อต้านโดยสันติวิธี แถลงการณ์ : […]

1 6 7 8 9 10