ฤดูการรับน้อง : แมน ปกรณ์ อารีกุล

10 ปี ของ ‘แมน ปกรณ์ อารีกุล’ ในบทบาทนักกิจกรรม ที่พยายามสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของนักศึกษา ตั้งแต่เรื่องการรับน้อง การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ปัญหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ ไปจนถึงเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆ กับคำถามถึงการมีอยู่ของกิจกรรมรับน้องท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการส่งต่อการใช้อำนาจที่ยังคงมีจากรุ่นสู่รุ่น

เสวนา “รับน้องต้องสมัครใจ ไม่ละเมิด เปิดเผย”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “รับน้องต้องสมัครใจ ไม่ละเมิด เปิดเผย” โดย New Gen Network – อนาคตใหม่ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ Warehouse 30

นักข่าวพลเมือง : ค่ายรับน้องผลิตสื่อ

เพื่อเปิดมุมมองและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีการเรียนสอนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งการเป็นคนทำงานเบื้องหน้า และขั้นตอนการทำงานหลังจอที่กว่าจะเป็นผลงานสื่อสารทั้งวิดีโอและสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละชิ้น    สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายรับน้องอย่างสร้างสรรค์ l 15 […]

นักข่าวพลเมือง : รับน้องมุสลิม

การรับน้องถือเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เพื่อนๆ นักศึกษาปรับตัว และเกิดความภาคภูมิใจในคณะหรือสถาบันของตนเอง แต่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีเพื่อนๆ มุสลิมจำนวนมาก พวกเขาจะมีรูปแบบการรับน้องตามวัฒนธรรมของมุสลิมอย่างไร ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ […]

นักข่าวพลเมือง : ก้าวแรกในรั้วอุดมศึกษา

การรับน้องเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ­ทุกปี ล่าสุดมีการพูดถึงเรื่องนี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อ­นทิศทางการศึกษาไทย ติดตามเรื่องนี้ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen reporters วันใหม่ ThaiPBS  ออกอากาศวันที่ 1 กันยายน […]

เพื่อนนักวิชาการร้อง ‘ผู้บริหาร มมส.’ ปกป้องบุคลากร กรณีล่าแม่มดอาจารย์วิพากษ์รับน้อง

28 ส.ค. 2558 กลุ่มเพื่อนนักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายสถาบัน 120 รายชื่อ ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ จากกรณีการคุกคามอาจารย์ประจำภาคประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]

1 2