นักข่าวพลเมือง : รับน้อง

ช่วงนี้ นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ของหลายๆ มหาวิทยาลัยก็เริ่มจัดกิจกรรมรับน้องกันแล้ว การรับน้องเป็นหัวข้อที่ถูกพูดคุยกันหลายครั้งว่าควรมีหรือไม่ หรือควรเป็นไปในทิศทางไหน C-reporters วันนี้มีมุมมองของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาต่อการรับน้อง […]

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ปลูกจิตสำนึก สร้างคุณธรรม ผ่านรับน้องรถไฟ

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” จัดรับน้องรถไฟ ปลูกฝังความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมไทยตลอด 4 ปี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” นั้นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน […]

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ปลูกจิตสำนึก สร้างคุณธรรม ผ่านรับน้องรถไฟ

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” จัดรับน้องรถไฟ ปลูกฝังความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมไทยตลอด 4 ปี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” นั้นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน […]

1 2