นักข่าวพลเมือง : วิกฤติราคายาง

ชาวสวนยางภาคใต้มีความพยายามในการพูดคุย ร่วมกันคิดหาทางออกให้กับปัญหาราคายางตกต่ำ ไปจนถึงการแปรรูป เพิ่มมูลค่ายางโดยคนในชุมชนเอง ติดตามเรื่องนี้ จากนักข่าวพลเมือง ทีม กูยิ โปรดักชั่น ออกอากาศวันที่ […]