คุยกับเครือข่ายคนกรีดยาง: “แก้ปัญหายางพารา ต้องมองเรื่องคน ไม่ใช่ราคา”

คุยกับเครือข่ายคนกรีดยาง สุวิทย์ ทองหอม “แก้ปัญหาเรื่องยางพารา ต้องมองเรื่องคน ไม่ใช่ราคา”     มีมุมไหนของเรื่องปัญหายางพาราที่สังคมไทยไม่ค่อยได้รับรู้บ้าง? ยางมันเหมือนเป็นมายา […]

คุยกับเครือข่ายคนกรีดยาง: “แก้ปัญหายางพารา ต้องมองเรื่องคน ไม่ใช่ราคา”

คุยกับเครือข่ายคนกรีดยาง สุวิทย์ ทองหอม “แก้ปัญหาเรื่องยางพารา ต้องมองเรื่องคน ไม่ใช่ราคา”     มีมุมไหนของเรื่องปัญหายางพาราที่สังคมไทยไม่ค่อยได้รับรู้บ้าง? ยางมันเหมือนเป็นมายา […]

โพลล์ ชาวสวนยางกับนโยบายแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งยากต่อการควบคุม หรือกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและทรัพยากรทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแม่โจ้โพลล์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ “มาตรการยางพาราไทย […]