รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ ร่วมผลิตรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง “The North องศาเหนือ”

รับสมัคร ผู้ผลิตหน้าใหม่  ร่วมผลิตรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส […]