รับสมัครผู้ผลิตภาคพลเมืองเข้าร่วมอบรมผลิต “รายการที่นี่บ้านเรา” ปี 2561

รายการที่นี่บ้านเรา รับสมัครผู้ผลิตภาคพลเมืองที่สนใจ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการสารดคี ที่นี่บ้านเรา ปี 2561 ร่วมกับไทยพีบีเอส โดยฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ผู้สนใจอ่านรายละเอียดโครงการและส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม 2561