นักข่าวพลเมือง : วาฬกับประมง

เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ที่ผ่าน ทีมงานหนูน้อยเจ้าเวหาได้บันทึกภาพวาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยเอาไว้ได้  และด้วยความสนใจประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องคุณรุ่งโรจน์  เปรมจิราพงศ์ นักข่าวพลเมืองที่มสตูดิโอต้นน้ำ  จึงได้พูดคุยกับชาวประมงหาดแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีประมงหาดเจ้าสำราญ

การรวมกลุ่มกันของชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนมีกฎกติการ่วมกันในการออกทะเล จนนำไปสู่การจัดตั้งและบริหารจัดการธนาคารเพื่อเพาะขยายพันธุ์ปูและปลาหมึกคืนสู่ท้องทะเลได้ แต่กว่าจะมีวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จะเป็นอย่างไร ติดตามจากคุณรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ นักข่าวพลเมืองทีมสตูดิโอต้นน้ำ l […]

2032 รางเปลี่ยนโลก ตอนที่ 1: เส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง จุดเริ่มเปลี่ยนโลก

รุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ / สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ 2032 รางเปลี่ยนโลก จะเป็นบันทีกที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่เห็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราง ซึ่งหลายๆคนยังหนีไม่พ้นจากเรื่องใกล้ตัว การพัฒนาระบบรางในปัจจุบันไม่ไ้ด้มีผลแค่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย แต่มีผลถึงการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจของโลกที่กำลังถ่ายโอนขั้วจากฝั่งตะวันตกซึ่งมีสาเหตุมาจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้งในยุโรปและอเมริกา […]