งานสื่อบ้านจำรุง สื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

เรื่อง/ภาพ: รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน สื่อชุมชนบ้านจำรุง กำหนดให้ตัวเองว่าจะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง จะเป็นเครื่องมือที่ตอกย้ำความเชื่อ และเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มจากคนในชุมชน จึงสร้างเครื่องมือที่ช่วยตอบคำถามว่าทำไมเราถึงเชื่อเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย การอยู่อย่างพอกินพอเพียง […]

งานสื่อบ้านจำรุง สื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

เรื่อง/ภาพ: รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน สื่อชุมชนบ้านจำรุง กำหนดให้ตัวเองว่าจะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง จะเป็นเครื่องมือที่ตอกย้ำความเชื่อ และเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มจากคนในชุมชน จึงสร้างเครื่องมือที่ช่วยตอบคำถามว่าทำไมเราถึงเชื่อเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย การอยู่อย่างพอกินพอเพียง […]

‘การเมืองยุคปัจจุบัน’ มองมุมนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ

เรื่อง/ภาพ: รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน ไพโรจน์ พลเพชร นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ กล่าวในการสัมมนา “สังเคราะห์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในอนาคต” เมื่อวันที่ 15 […]

เสนอ 6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน เครือข่ายฯที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เสนอ 6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก โดยปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ […]