จับตาเส้นทางปฏิรูป : มองทิศทางปฏิรูปพลังงานผ่านแผน PDP 2015

ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเ­ทศ หรือ แผนพีดีพี 2015 กับความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศจะเป็นอย่­างไร แต่แน่นอนว่า หลายตัวเลขที่ปรากฏบนแผนฉบับนี้