รัฐรับลูก ‘กม.กองทุนภาคประชาสังคม’ หนุนการทำงานเป็นรูปธรรม

ภาครัฐหนุน ‘ร่าง พ.ร.บ. กองทุนภาคประชาสังคม’ มั่นใจเป็นกลไกเสริมพลังพลเมือง ภาคประชาสังคมเข้มแข็ง แก้ปัญหาตรงจุด ประชาชนมีส่วนร่วม ยั่งยืน วันนี้ […]