นักข่าวพลเมือง : ร้านทำดีมาร์ท

ร้านทำดีมาร์ท   อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีค่ะ ที่นั่นนอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค คอยอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านที่อยู่ละแวก ใกล้เคียง ผ่านการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ชุมชน ยังเป็นสถานที่รวมตัวทำกิจกรรม […]