Gen C-reporter: ‘ศูนย์บาท’ ไม่สูญเปล่า เมื่อขยะแทนเงินได้

‘ฝนตก น้ำท่วม’ สภาพปัญหาที่กรุงเทพฯ ต้องผจญอยู่ในขณะนี้ สาเหตุหลักๆ ที่ถูกพูดถึงในสังคม นั่นคือ ขยะจำนวนมากที่เข้าไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเข้ามาร่วมกันหาทางแก้ปัญหา นักข่าวพลเมือง […]

Gen C-reporter: ‘ศูนย์บาท’ ไม่สูญเปล่า เมื่อขยะแทนเงินได้

‘ฝนตก น้ำท่วม’ สภาพปัญหาที่กรุงเทพฯ ต้องผจญอยู่ในขณะนี้ สาเหตุหลักๆ ที่ถูกพูดถึงในสังคม นั่นคือ ขยะจำนวนมากที่เข้าไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเข้ามาร่วมกันหาทางแก้ปัญหา นักข่าวพลเมือง […]