นักข่าวพลเมือง : ฤดูฝนที่พะเยา

ช่วงภัยแล้งที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำในบ่อเก็บหลายแห่งในจังหวัดพะเยาลดลงมาก ส่งผลไปถึงสภาพดินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำและกระทบพื้นที่เพาะการปลูกแต่เมื่อก้าวเข้าสู่หน้าฝนตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่ก็เริ่มวางแผนเตรียมการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะ นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยพะเยาสื่อสารถึงเรื่องนี้ l 11 มิ.ย. 59 l เวลา […]