นักข่าวพลเมือง : การแก้ไขปัญหาของผู้เลี้ยงปลาหน้าแล้ง

มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และการเข้าไปศึกษา เรียนรู้ร่วมกับชุมชนก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ ชุมชน และสังคมมากขึ้น วันนี้เป็นครั้งแรกที่ นักศึกษาคณะประมง และทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงฝึกปฎิบัติการสื่อสารในพื้นที่บ้านแม่แก๊ดน้อย ต.หนองจ๊อม […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำแบบคู่ขนาน ที่ควนชะลิก

เกษตรกรที่ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กับแนวทางการจัดการน้ำที่ใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งที่นี่ใช้น้ำปีละ  2 ครั้ง นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เพื่อค้นหาวิธีคิดของคนที่นี่ ไปติดตามข่าวเที่ยง […]

นักข่าวพลเมือง : อ่างเก็บน้ำห้วยทา

ปีนี้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยทา หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “เขื่อนห้วยทา” ที่ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  ลดลงมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจนมองเห็นโขดหินและธรรมชาติที่แปลกตาในหน้าแล้งนะคะ  คนในชุมชนจึงถือโอกาสนี้แวะมาเล่นน้ำคลายร้อน ติดตามเรื่องนี้กับ […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีการเพาะปลูกฤดูแล้ง

บ้านท่าเกวียน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืช ซึ่งที่ผ่านมาได้รับน้ำจากชลประทานแม่แฝก แต่ช่วงแล้งนี้ น้ำน้อยชลประทานลดการปล่อยน้ำลง ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวกับวิถีการเพาะปลูก วันนี้ นักศึกษา […]

นักข่าวพลเมือง : อีสานแล้ง

สันติ ศรีมันตะ พาไปที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้คนที่นั่น เกี่ยวกับความหมายของคำว่า “ฤดูแล้ง”  และ “ภัยแล้ง” ว่าอย่างไร […]

นักข่าวพลเมือง : นาแล้งเปลี่ยนทาง

จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่เพาะปลูกในภาคการเกษตรทำนาปีและนาปรัง ประมาณ สองล้านเก้าแสนไร หรือกว่าร้อย70 ของพื้นที่ ในฤดูกาลแล้งนี้ เมื่อน้ำในระบบชลประทาน จัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัง ชาวนา ที่จังหวัดพิจิตรต้องปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตในช่วงน้ำแล้ง […]

นักข่าวพลเมือง : พลังคนท้องถิ่นฝ่าม่านหมอกวัน

ตลอดสิบปีที่ผ่านมาในช่วงฤดูแล้งทางภาคเหนือของไทยประสบปัญหาเรื่องหมอกควันมาโดยตอลด และแต่ละปีจะรุ่นแรงขึ้น  หลายหน่วยงานในภาคเหนือจะมีการประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งก็มีหลากหลายโมเดลที่น่าสนใจ และทดลองลงมือทำแล้ว ติดตามจากนักข่าวพลเมือง ทีมปันภาพ  ออกอากาศวันที่ 7 […]

1 2