อำนวยโชว์:ละครซอในตำนานกับคลิปสุดท้ายของอำนวย กลำพัด

บทความและคลิปที่จะได้อ่านและชมนี้  เก่ง – วัชรินทร์ ยอดคำเหลือง  ศิลปินพื้นบ้านผู้สนใจผลิตสื่อเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศิลปพื้นเมืองล้านนา มอบให้ร่วมกันเผยแพร่เพื่อแสดงความคารวะ และ อาลัย พ่อครูอำนวย […]