นักข่าวพลเมือง : อ.พ.ม.

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามกิจกรรมเรียนรู้การผลิตสื่อ ทั้งละครเร่ และหนังสั้นของเยาวชนโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่ช่วยให้พวกเขาได้ฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ติดตามเรื่องนี้จาก Citize Reporters […]

นักข่าวพลเมือง : ปารีส-ชายแดนใต้ ในมุมมองของคนรุ่นใหม่

ครบรอบหนึ่งสัปดาห์แล้ว สำหรับศุกร์ 13 กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปารีส เหตุการณ์นั้นไม่ได้ส่งผลเฉพาะในประเทศฝรั่งเศษเท่านั้น แต่ยังส่งผลสะเทือนต่อทัศนคติของคนไทยด้วย แล้วความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ร่วมกันกับความหลากหลายในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนใต้ พวกเขาคิดเห็นอย่างไร ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters […]

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้ชุมชนผ่านละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

“ละครเร่” ที่ใช้ทักษะการแสดงผ่านสีหน้าท่าทางของตัว­ละคร เป็นอีกเครื่องมือที่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาส­ารคามเลือกใช้ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวและปัญหาต่างๆ ร่วมก­ับคนในชุมชน ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 25 […]