‘อุทิศ เหมะมูล’ กับหยากไย่บนชั้นวรรณกรรม

คอลัมน์: 5 Dialogues เรื่อง: กองบรรณาธิการ ภาพ: อนุชิต นิ่มตลุง คงเป็นการเสียเวลาเปล่าๆ ถ้าจะมัวมานั่งคร่ำครวญว่าวรรณกรรมไทยนั้นตายแล้ว เอาล่ะ ถ้าลองสมมติว่าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆ […]