นักข่าวพลเมือง : เดิน ก้าว แลก

การยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานโฉนดชุมชน เป็นเหตุให้P-move  สกน. หนึ่งในสมาชิกของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  P-move ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ “เดิน ก้าว แลก […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีชาวมอญริมแม่น้ำปิง

ชาวมอญเป็นชนชาติที่อยู่คู่กับการก่อร่างสร้างเมืองลำพูนมายาวนานค่ะ เรียบริมฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณบ้าน หนองดู่ จังหวัดลำพูน จึงยังคงมีชุมชนชาวมอญ ที่แม้วิถีชีวิตของชาวมอญที่นั่นจะเปลี่ยนไปหลังการ พัฒนาพื้นที่ แต่พวกเขายังคงเดินหน้ารักษา ภูมิปัญญาดั้งเดิม […]

นักข่าวพลเมือง : เกษตรธรรมชาติ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ มีภาพบรรยากาศการเรียนรู้วิถีเกษตรของ กลุ่มคนเมืองซึ่งสนใจทดลองทำนาตามวิถีดั้งเดิม และเรียนรู้การทำบ้านดิน ที่บ้านทุ่งยาว อ.เมือง จ.ลำพูน มาฝาก ติดตามใน C-REPORTERS […]

สกน.ลำพูน จี้รัฐแก้ไขปัญหาทุจริตที่ดินลำพูน เร่งนำร่องธนาคารที่ดิน

เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.) รายงานว่าเมื่อวันที่ 7ก.ค.2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน […]

1 2